Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách - 30291524
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130291901TT GDTX Huyện291
230291501THCS Mạc Thị Bưởi291 http://ns-thcsmacthibuoi.haiduong.edu.vn
330291502THCS Nam Hưng291 http://ns-thcsnamhung.haiduong.edu.vn
430291503THCS Quốc Tuấn291 http://ns-thcsquoctuan.haiduong.edu.vn
530291504THCS Hợp Tiến291 http://ns-thcshoptien.haiduong.edu.vn
630291505THCS Nam Trung291 http://ns-thcsnamtrung.haiduong.edu.vn
730291506THCS Thanh Quang291 http://ns-thcsthanhquang.haiduong.edu.vn
830291507THCS Nam Chính291 http://ns-thcsnamchinh.haiduong.edu.vn
930291508THCS Hiệp Cát291 http://ns-thcshiepcat.haiduong.edu.vn
1030291509THCS Thái Tân291 http://ns-thcsthaitan.haiduong.edu.vn
1130291510THCS Minh Tân291 http://ns-thcsminhtan.haiduong.edu.vn
1230291511THCS Nam Hồng291 http://ns-thcsnamhong.haiduong.edu.vn
1330291512THCS Hồng Phong291 http://ns-thcshongphong.haiduong.edu.vn
1430291513THCS An Sơn291 http://ns-thcsanson.haiduong.edu.vn
1530291516THCS Nam Sách291 http://ns-thcsnamsach.haiduong.edu.vn
1630291517THCS Đồng Lạc291 http://ns-thcsdonglac.haiduong.edu.vn
1730291520THCS Phú Điền291 http://ns-thcsphudien.haiduong.edu.vn
1830291521THCS An Lâm291 http://ns-thcsanlam.haiduong.edu.vn
1930291522THCS Cộng Hoà291 http://ns-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
2030291523THCS An Bình291 http://ns-thcsanbinh.haiduong.edu.vn
2130291524THCS Nguyễn Trãi291 http://ns-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn
2230291401Tiểu học Mạc Thị Bưởi291 http://ns-thmacthibuoi.haiduong.edu.vn
2330291402Tiểu học Nam Hưng291 http://ns-thnamhung.haiduong.edu.vn
2430291403Tiểu học Quốc Tuấn291 http://ns-thquoctuan.haiduong.edu.vn
2530291404Tiểu học Hợp Tiến291 http://ns-thhoptien.haiduong.edu.vn
2630291405Tiểu học Nam Trung291 http://ns-thnamtrung.haiduong.edu.vn
2730291406Tiểu học Thanh Quang291 http://ns-ththanhquang.haiduong.edu.vn
2830291407Tiểu học Nam Chính291 http://ns-thnamchinh.haiduong.edu.vn
2930291408Tiểu học Hiệp Cát291 http://ns-thhiepcat.haiduong.edu.vn
3030291409Tiểu học Thái Tân291 http://ns-ththaitan.haiduong.edu.vn
3130291410Tiểu học Minh Tân291 http://ns-thminhtan.haiduong.edu.vn
3230291411Tiểu học Nam Hồng291 http://ns-thnamhong.haiduong.edu.vn
3330291412Tiểu học Hồng Phong291 http://ns-thhongphong.haiduong.edu.vn
3430291413Tiểu học An Sơn291 http://ns-thanson.haiduong.edu.vn
3530291416Tiểu học Nam Sách291 http://ns-thnamsach.haiduong.edu.vn
3630291417Tiểu học Đồng Lạc291 http://ns-thphungvantrinh.haiduong.edu.vn
3730291418Tiểu học Ái Quốc291 http://hd-thaiquoc.haiduong.edu.vn
3830291419Tiểu học Nam Đồng291 http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn
3930291420Tiểu học Phú Điền291 http://ns-thphudien.haiduong.edu.vn
4030291421Tiểu học An Lâm291 http://ns-thanlam.haiduong.edu.vn
4130291422Tiểu học Cộng Hoà291 http://ns-thconghoa.haiduong.edu.vn
4230291423Tiểu học An Bình291 http://ns-thanbinh.haiduong.edu.vn
4330291301Mầm non Mạc Thị Bưởi291 http://ns-mnmacthibuoi.haiduong.edu.vn
4430291302Mầm non Nam Hưng291 http://ns-mnnamhung.haiduong.edu.vn
4530291303Mầm non Quốc Tuấn291 http://ns-mnquoctuan.haiduong.edu.vn
4630291304Mầm non Hợp Tiến291 http://ns-mnhoptien.haiduong.edu.vn
4730291305Mầm non Nam Trung291 http://ns-mnnamtrung.haiduong.edu.vn
4830291306Mầm non Thanh Quang291 http://ns-mnthanhquang.haiduong.edu.vn
4930291307Mầm non Nam Chính291 http://ns-mnnamchinh.haiduong.edu.vn
5030291308Mầm non Hiệp Cát291 http://ns-mnhiepcat.haiduong.edu.vn
5130291309Mầm non Thái Tân291 http://ns-mnthaitan.haiduong.edu.vn
5230291310Mầm non Minh Tân291 http://ns-mnminhtan.haiduong.edu.vn
5330291311Mầm non Nam Hồng291 http://ns-mnnamhong.haiduong.edu.vn
5430291312Mầm non Hồng Phong291 http://ns-mnhongphong.haiduong.edu.vn
5530291313Mầm non An Sơn291 http://ns-mnanson.haiduong.edu.vn
5630291316Mầm non Nam Sách291 http://ns-mnnamsach.haiduong.edu.vn
5730291317Mầm non Đồng Lạc291 http://ns-mndonglac.haiduong.edu.vn
5830291320Mầm non Phú Điền291 http://ns-mnphudien.haiduong.edu.vn
5930291321Mầm non An Lâm291 http://ns-mnanlam.haiduong.edu.vn
6030291322Mầm non Cộng Hoà291 http://ns-mnconghoa.haiduong.edu.vn
6130291323Mầm non An Bình291 http://ns-mnanbinh.haiduong.edu.vn
6230291324Mầm non Hương Bưởi 291 http://ns-mnhuongbuoi.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi
Địa chỉ: TT Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.754.525
Hiệu trưởng: Dương Hồng Hạnh