Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách - 30291524
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130291901TT GDTX Huyện291
230291501THCS Mạc Thị Bưởi291 http://ns-thcsmacthibuoi.haiduong.edu.vn
330291502THCS Nam Hưng291 http://ns-thcsnamhung.haiduong.edu.vn
430291503THCS Quốc Tuấn291 http://ns-thcsquoctuan.haiduong.edu.vn
530291504THCS Hợp Tiến291 http://ns-thcshoptien.haiduong.edu.vn
630291505THCS Nam Trung291 http://ns-thcsnamtrung.haiduong.edu.vn
730291506THCS Thanh Quang291 http://ns-thcsthanhquang.haiduong.edu.vn
830291507THCS Nam Chính291 http://ns-thcsnamchinh.haiduong.edu.vn
930291508THCS Hiệp Cát291 http://ns-thcshiepcat.haiduong.edu.vn
1030291509THCS Thái Tân291 http://ns-thcsthaitan.haiduong.edu.vn
1130291510THCS Minh Tân291 http://ns-thcsminhtan.haiduong.edu.vn
1230291511THCS Nam Hồng291 http://ns-thcsnamhong.haiduong.edu.vn
1330291512THCS Hồng Phong291 http://ns-thcshongphong.haiduong.edu.vn
1430291513THCS An Sơn291 http://ns-thcsanson.haiduong.edu.vn
1530291516THCS Nam Sách291 http://ns-thcsnamsach.haiduong.edu.vn
1630291517THCS Đồng Lạc291 http://ns-thcsdonglac.haiduong.edu.vn
1730291520THCS Phú Điền291 http://ns-thcsphudien.haiduong.edu.vn
1830291521THCS An Lâm291 http://ns-thcsanlam.haiduong.edu.vn
1930291522THCS Cộng Hoà291 http://ns-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
2030291523THCS An Bình291 http://ns-thcsanbinh.haiduong.edu.vn
2130291524THCS Nguyễn Trãi291 http://ns-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn
2230291401Tiểu học Mạc Thị Bưởi291 http://ns-thmacthibuoi.haiduong.edu.vn
2330291402Tiểu học Nam Hưng291 http://ns-thnamhung.haiduong.edu.vn
2430291403Tiểu học Quốc Tuấn291 http://ns-thquoctuan.haiduong.edu.vn
2530291404Tiểu học Hợp Tiến291 http://ns-thhoptien.haiduong.edu.vn
2630291405Tiểu học Nam Trung291 http://ns-thnamtrung.haiduong.edu.vn
2730291406Tiểu học Thanh Quang291 http://ns-ththanhquang.haiduong.edu.vn
2830291407Tiểu học Nam Chính291 http://ns-thnamchinh.haiduong.edu.vn
2930291408Tiểu học Hiệp Cát291 http://ns-thhiepcat.haiduong.edu.vn
3030291409Tiểu học Thái Tân291 http://ns-ththaitan.haiduong.edu.vn
3130291410Tiểu học Minh Tân291 http://ns-thminhtan.haiduong.edu.vn
3230291411Tiểu học Nam Hồng291 http://ns-thnamhong.haiduong.edu.vn
3330291412Tiểu học Hồng Phong291 http://ns-thhongphong.haiduong.edu.vn
3430291413Tiểu học An Sơn291 http://ns-thanson.haiduong.edu.vn
3530291416Tiểu học Nam Sách291 http://ns-thnamsach.haiduong.edu.vn
3630291417Tiểu học Đồng Lạc291 http://ns-thphungvantrinh.haiduong.edu.vn
3730291418Tiểu học Ái Quốc291 http://hd-thaiquoc.haiduong.edu.vn
3830291419Tiểu học Nam Đồng291 http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn
3930291420Tiểu học Phú Điền291 http://ns-thphudien.haiduong.edu.vn
4030291421Tiểu học An Lâm291 http://ns-thanlam.haiduong.edu.vn
4130291422Tiểu học Cộng Hoà291 http://ns-thconghoa.haiduong.edu.vn
4230291423Tiểu học An Bình291 http://ns-thanbinh.haiduong.edu.vn
4330291301Mầm non Mạc Thị Bưởi291
4430291302Mầm non Nam Hưng291
4530291303Mầm non Quốc Tuấn291
4630291304Mầm non Hợp Tiến291
4730291305Mầm non Nam Trung291
4830291306Mầm non Thanh Quang291
4930291307Mầm non Nam Chính291
5030291308Mầm non Hiệp Cát291
5130291309Mầm non Thái Tân291
5230291310Mầm non Minh Tân291
5330291311Mầm non Nam Hồng291
5430291312Mầm non Hồng Phong291
5530291313Mầm non An Sơn291
5630291314Mầm non An Châu291
5730291315Mầm non Thượng Đạt291
5830291316Mầm non Nam Sách291
5930291317Mầm non Đồng Lạc291
6030291318Mầm non Ái Quốc291
6130291319Mầm non Nam Đồng291
6230291320Mầm non Phú Điền291
6330291321Mầm non An Lâm291
6430291322Mầm non Cộng Hoà291
6530291323Mầm non An Bình291
6630291324Mầm non Liên cơ291
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi
Địa chỉ: TT Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.754.525
Hiệu trưởng: Dương Hồng Hạnh